Ehemalige Mitarbeiter der
(former members of)
Arbeitsgruppe Rechnerstrukturen
(CSG Computer Structures Group)


Gerold Alfs

Andreas Ast

Marc Baumgart

Juergen Becker

Marcus Bednara

Reimer Behrends

    Joachim Blödel

Michael Brandstetter

Rita Broschart

Gerd Buchhardt

Joachim Dieckmann

Jörg Enke

Nâlân Erol

Michael Flötotto

Frank Gilbert

Georg Haase

Reinhold Hauck

Wolfgang Hennig

Stephan Herrmann

Michael Herz

    Alexander Hirschbiel
 

Thomas Hoffmann

Tobias Hunger

Richard Jaeger

Rene Joachimi

Klaus Jörg

Michael Kaiser

jan_klattJan Klatt

Sascha Köhn

Werner Konrad

  Rainer Kress

Martin Laus

     Karin Lemmert

    Peter Liell

    Angelos Mavridis

Thomas Molketin
Ulrich Nageldinger

   Wolfgang Nebel

Faustin Ngokse

Thomas Panzer

Andreas Ramert

   Helmut Reinig

Michael Riedmüller

Michael Ryba

Dirk Sager

Karin Schmidt

Christian Schreiber

Axel Schwender

Thomas Simon

Christian Spira

Jens Stumpe

Bernhard Weber

  Michael Weber

Udo Welters

Andreas Werner

  Andrea Wodtko

Frank Zimmermann
© Copyright 2001, University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany Webmaster